UnlimiteD-Tái sinh

.


1, Tái sinh
2, Nối vòng tay lớn
3, Linh hồn vẫn tồn tại

4, Mộ gió
5, UTD JAM
6, Sự cứu chuộc
7, Wing of Destiny( cover)
8, Sự sống.

Dark Songs:
9, Lời nguyền
10, Final countdown( cover).

-DOWNLOAD-
Rapidshare
Megaupload

0 comments:

FEEDJIT Live Traffic Feed