Recycle - Tái chế [EP] (Vietnam)

.Việt Dũng - vocal
Hồng Vỹ - guitar
Quang Hưng - bass
Hoàng Anh - keyboard
Đức Chính -drummer1. Tái Chế (instrumental)
2. Hoang tưởng
3. Ký ức đánh mất
4. Nơi xa lạ
5. Lời hứa

-DOWNLOAD-

Megaupload
Rapidshare

0 comments:

FEEDJIT Live Traffic Feed