Rock The Nation 2008 (Vietnam)

.01 - Đắng - Prophecy
02 - Tìm Đến Nhau - Da Vàng
03 - Bừa Bộn - Stupant
04 - Cướp Vợ Người H'mông - Ngũ Cung
05 - Nhớ - Silent
06 - Quên - Lazee Dolls
07 - Giấc Mơ Hoà Bình - Sagometal
08 - Lối Thoát - Thánh Giá Đỏ
09 - Đinh - Titanium
10 - Giã Cốm Đêm Trăng - Ngũ Cung
11 - Buồn Ngủ - Stupant
-DOWNLOAD-
Rapidshare
Megaupload

0 comments:

FEEDJIT Live Traffic Feed